3 yrs ·Fateh Sagar Lake, Udaipur, Rajasthan

image