Gói cước Viettel (https://goicuocviettel.webflow.io/) là trang web giới thiệu cách đăng ký 4G Viettel bao gồm các gói cước 4G Viettel theo tháng, theo ngày và gói cước gọi nội mạng Viettel miễn phí. Các gói cước Viettel được chúng tôi giới thiệu tại đây là các gói 4G theo tháng nhiều ưu đãi nhất hiện nay và được nhiều thuê bao Viettel đang đăng ký sử dụng như
gói v150n: https://goicuocviettel.webflow.....io/goi-cuoc/v150n-v
gói st90n: https://goicuocviettel.webflow.io/goi-cuoc/st90n
gói st90: https://goicuocviettel.webflow.....io/goi-cuoc/goi-st9