Để được cấp lại sổ BHXH người lao động, cần làm đơn đề nghị cấp lại sổ bảo hiểm xã hội cùng với 01 bộ hồ sơ theo quy định tại Quyết định số 772/QĐ-BHXH ban hành ngày 15/6/2018.

Đơn đề nghị cấp lại sổ bảo hiểm xã hội được lập theo Mẫu số 06/SBH. Bạn đọc quan tâm có thể tìm hiểu chi tiết tại bài viết dưới đây: https://ebh.vn/tin-tuc/don-de-....nghi-cap-lai-so-bao-

#baohiemxahoidientu #phanmemebh #ebhshare #dondenghicaplaisobhxh