Thay đổ thông tin BHXH của cá nhân trên ứng dụng VssID bằng cách nào? Bạn cần vào website cổng DVC BHXH Việt Nam để thực hiện việc thay đổi thông tin này. Chi tiết sẽ được chia sẻ trong bài viết.
https://ebh.vn/tin-tuc/thay-do....i-thong-tin-ca-nhan-
#vssid #ebhshare #ebhvn

Hướng dẫn thay đổi thông tin cá nhân trên VssID mới nhất 2022
Favicon 
ebh.vn

Hướng dẫn thay đổi thông tin cá nhân trên VssID mới nhất 2022

Thay đổi thông tin cá nhân trên VssID, đảm bảo các thông tin được đúng chính xác, tạo thuận lợi khi theo dõi nhận hưởng các chế độ BHXH, BHYT, BHTN.