HF là gì?
HF là tên viết tắt của Hydro Florua (hay Axit Flohidric) có những tính chất đặc biệt và tính ứng dụng cao trong đời sống
Xem chi tiết: https://dinhhaiplastic.com/hf/
#dinhhaiplastic #hf #hydroflorua #axitflohidric