Nhựa ABS là gì?
Nhựa ABS tên đầy đủ Acrylonitrin Butadien Styren, là loại nhựa polime nhiệt dẻo có công thức hóa học là C8H8· C4H6·C3H3N,
Xem chi tiết: https://dinhhaiplastic.com/nhua-abs/
#dinhhaiplastic #nhuaabs #abs #acrylonitrinbutadienstyren