Ang GlucoSoft ay isang pang-araw-araw na formula ng asukal sa dugo na tumutulong na pamahalaan ang mga pagbabago sa glucose. Bagama't pangunahing nakatuon ang formula sa pagpapagaan ng type 2 diabetes.