Xem ngày tốt khai trương tháng 3 năm 2022
---------------------
Xem ngày khai trương để công việc làm ăn buôn bán được nhiều thuận lợi và Lộc May Vạn Phát, vì vậy việc chọn ngày tốt khai trương hay mở cửa hàng vô cùng quan trọng. Khai trương phạm ngày xấu, bách kỵ sẽ mang đến nhưng xui sẻo không thể lường trước. Dưới đây, Xem Vận Mệnh đã tổng hợp những ngày tốt chủ sự cho việc khai trương buôn bán để giúp quý bạn dễ dàng trong việc xem ngày tốt khai trương trong tháng 3 năm 2022.

Ngày được đánh giá là tốt cho việc khai trương cửa hành tháng 3/2022 phải có 3 yếu tố:
TỔNG HỢP NHỮNG NGÀY TỐT KHAI TRƯƠNG TRONG THÁNG 3 NĂM 2022

Thứ ba, ngày 1/3/2022 nhằm ngày 29/1/2022 Âm lịch

Ngày QUÝ SỬU, tháng NHÂM DẦN, năm NHÂM DẦN

Ngày Hoàng đạo (minh đường hoàng đạo)

GIỜ TỐT TRONG NGÀY :

Dần (30-4:59),Mão (50-6:59),Tỵ (90-10:59),Thân (150-16:59),Tuất (190-20:59),Hợi (210-22:59)
2. Thứ tư, ngày 2/3/2022 nhằm ngày 30/1/2022 Âm lịch

Ngày GIÁP DẦN, tháng NHÂM DẦN, năm NHÂM DẦN

Ngày Hắc đạo (thiên hình hắc đạo)

GIỜ TỐT TRONG NGÀY :

Tí (230-0:59),Sửu (10-2:59),Thìn (70-8:59),Tỵ (90-10:59),Mùi (130-14:59),Tuất (190-20:59)
3. Thứ năm, ngày 3/3/2022 nhằm ngày 1/2/2022 Âm lịch

Ngày ẤT MÃO, tháng QUÝ MÃO, năm NHÂM DẦN

Ngày Hoàng đạo (minh đường hoàng đạo)

GIỜ TỐT TRONG NGÀY :

Tí (230-0:59),Dần (30-4:59),Mão (50-6:59),Ngọ (110-12:59),Mùi (130-14:59),Dậu (170-18:59)
4. Thứ sáu, ngày 4/3/2022 nhằm ngày 2/2/2022 Âm lịch

Ngày BÍNH THÌN, tháng QUÝ MÃO, năm NHÂM DẦN

Ngày Hắc đạo (thiên hình hắc đạo)

GIỜ TỐT TRONG NGÀY :

Dần (30-4:59),Thìn (70-8:59),Tỵ (90-10:59),Thân (150-16:59),Dậu (170-18:59),Hợi (210-22:59)
5. Thứ bảy, ngày 5/3/2022 nhằm ngày 3/2/2022 Âm lịch

Ngày ĐINH TỴ, tháng QUÝ MÃO, năm NHÂM DẦN

Ngày Hắc đạo (chu tước hắc đạo)

GIỜ TỐT TRONG NGÀY :

Sửu (10-2:59),Thìn (70-8:59),Ngọ (110-12:59),Mùi (130-14:59),Tuất (190-20:59),Hợi (210-22:59)
6. Chủ nhật, ngày 6/3/2022 nhằm ngày 4/2/2022 Âm lịch

Ngày MẬU NGỌ, tháng QUÝ MÃO, năm NHÂM DẦN

Ngày Hoàng đạo (kim quỹ hoàng đạo)

GIỜ TỐT TRONG NGÀY :

Tí (230-0:59),Sửu (10-2:59),Mão (50-6:59),Ngọ (110-12:59),Thân (150-16:59),Dậu (170-18:59)
Link chi tiết: https://xemvanmenh.net/xem-nga....y-tot-khai-truong-tr

Tháng 3 năm 2022 nên khai trương mở cửa hàng ngày nào? - Xem Vận Mệnh
Favicon 
xemvanmenh.net

Tháng 3 năm 2022 nên khai trương mở cửa hàng ngày nào? - Xem Vận Mệnh

Tổng hợp xem ngày tốt khai trương tháng 3 năm 2022, những ngày tốt để khai trương mở cửa hàng trong tháng 3 năm 2022 là những ngày có đầy đủ 3 yếu tố...