Xem ngày tốt động thổ tháng 6 năm 2022
---------------------
Xem ngày tốt động thổ tháng 4 năm 2022 thông qua việc tổng hợp các ngày tốt, ngày kỵ cho việc động thổ làm nhà trong tháng 3 từ đó chọn ra ngày vừa tốt cho việc động thổ vừa hợp với bản mệnh gia chủ. Nếu quý bạn muốn xem một ngày cụ thể trong tháng khác có tốt cho việc động thổ không, quý bạn vui lòng chọn công cụ " Xem ngày tốt động thổ" và nhập thông tin cần thiết để xem chi tiết!
TỔNG HỢP NGÀY TỐT ĐỘNG THỔ TRONG THÁNG 4 NĂM 2022
1. Thứ ba, ngày 1/3/2022 nhằm ngày 29/1/2022 Âm lịch

Ngày QUÝ SỬU, tháng NHÂM DẦN, năm NHÂM DẦN

Ngày Hoàng đạo (minh đường hoàng đạo)

GIỜ TỐT TRONG NGÀY :

Dần (30-4:59),Mão (50-6:59),Tỵ (90-10:59),Thân (150-16:59),Tuất (190-20:59),Hợi (210-22:59)
2. Thứ tư, ngày 2/3/2022 nhằm ngày 30/1/2022 Âm lịch

Ngày GIÁP DẦN, tháng NHÂM DẦN, năm NHÂM DẦN

Ngày Hắc đạo (thiên hình hắc đạo)

GIỜ TỐT TRONG NGÀY :

Tí (230-0:59),Sửu (10-2:59),Thìn (70-8:59),Tỵ (90-10:59),Mùi (130-14:59),Tuất (190-20:59)
3. Thứ năm, ngày 3/3/2022 nhằm ngày 1/2/2022 Âm lịch

Ngày ẤT MÃO, tháng QUÝ MÃO, năm NHÂM DẦN

Ngày Hoàng đạo (minh đường hoàng đạo)

GIỜ TỐT TRONG NGÀY :

Tí (230-0:59),Dần (30-4:59),Mão (50-6:59),Ngọ (110-12:59),Mùi (130-14:59),Dậu (170-18:59)
4. Thứ sáu, ngày 4/3/2022 nhằm ngày 2/2/2022 Âm lịch

Ngày BÍNH THÌN, tháng QUÝ MÃO, năm NHÂM DẦN

Ngày Hắc đạo (thiên hình hắc đạo)

GIỜ TỐT TRONG NGÀY :

Dần (30-4:59),Thìn (70-8:59),Tỵ (90-10:59),Thân (150-16:59),Dậu (170-18:59),Hợi (210-22:59)
5. Thứ bảy, ngày 5/3/2022 nhằm ngày 3/2/2022 Âm lịch

Ngày ĐINH TỴ, tháng QUÝ MÃO, năm NHÂM DẦN

Ngày Hắc đạo (chu tước hắc đạo)

GIỜ TỐT TRONG NGÀY :

Sửu (10-2:59),Thìn (70-8:59),Ngọ (110-12:59),Mùi (130-14:59),Tuất (190-20:59),Hợi (210-22:59)
6. Chủ nhật, ngày 6/3/2022 nhằm ngày 4/2/2022 Âm lịch

Ngày MẬU NGỌ, tháng QUÝ MÃO, năm NHÂM DẦN

Ngày Hoàng đạo (kim quỹ hoàng đạo)

GIỜ TỐT TRONG NGÀY :

Tí (230-0:59),Sửu (10-2:59),Mão (50-6:59),Ngọ (110-12:59),Thân (150-16:59),Dậu (170-18:59)
Link chi tiết: https://xemvanmenh.net/xem-nga....y-tot-dong-tho-trong