32 w ·Translate

Typhu88 - 100% thưởng nạp lần đầu

Thưởng nạp lần đầu 100% lên tới 3,000,000vnd. Trong thời gian khuyến mãi sau khi nạp tiền, thì tổng tiền đặt cược hợp lệ phải đạt mức (tiền nạp + tiền khuyến mãi tặng thêm) x bội số tiền cược mới có thể rút tiền. Nếu hội viên không đáp ứng được điều kiện về doanh thu tiền cược trong thời gian khuyến mãi thì số dư tiền thưởng khuyến mãi và những nguồn lợi phát sinh khác sẽ bị hủy bỏ.

Nguồn: https://typhu88.press

#typhu88 #tỷphú88

image