IBC tank 1000l và những ỨNG DỤNG trong đời sống
IBC tank 1000l hay còn có nhiều tên gọi khác như thùng nhựa 1000l, tank nhựa 1000l, téc nhựa hoặc thùng IBC 1000l,... được sử dụng chủ yếu là để chứa chất lỏng.
Xem thêm tại: https://thanhphucplastic.reblo....g.hu/ibc-tank-1000l​
#nhuathanhphuc #thungnhuaibctank1000l #ungdungibctank1000l