11 w ·Translate

Token dạng meme trong thời gian đã có nhiều dự án thành công mà sức hút cộng đồng rất lớn như Radio Caca (RACA) hay token dạng thú Shiba Inu (SHI và hàng loạt token khác.

https://reviewinvest.com/rici-elon-la-gi/

#reviewinvest #rici #rici_elon