Thùng IBC Tank 1000L Cobo chính hãng chất lượng
IBC Tank 1000L Cobo bao gồm tất cả ruột mới, khung sắt có thể tái sử dụng và lớp phủ epoxy mới với độ phủ 95-98 phần trăm.
Xem thêm tại: http://thongtinkhcn.binhdinh.v....n/web/nhuathanhphuc/
#nhuathanhphuc #thungnhuaibc1000l #thungibctank1000l

Thùng IBC Tank 1000L Cobo chính hãng chất lượng - Welcome - Thông tin Khoa học và Công nghệ
Favicon 
thongtinkhcn.binhdinh.vn

Thùng IBC Tank 1000L Cobo chính hãng chất lượng - Welcome - Thông tin Khoa học và Công nghệ