Thùng IBC 1000L | Thùng nhựa IBC 1000l | Chất lượng - giá tốt
Thùng IBC 1000L được sử dụng để lưu trữ chất lỏng, các loại hóa chất cộng nghiệp độc hại. Thùng nhựa IBC 1000l có ruột mới 100%, khung sắt tái sử dụng.
Xem thêm: https://thanhphucplastic.vn/th....ung-ibc-tank-1000l-c
#thanhphucplastic #thungibc1000l #thungnhuaibc1000l