Tank nhựa 1000l Hà Nội - Thùng nhựa 1000 lít mới (balet sắt)
Tank nhựa 1000l hay thùng nhựa 1000 lít là loại thùng đựng hóa chất được sản xuất từ chất liệu HDPE và khả năng chồng xếp giúp tiết kiệm không gian
Xem thêm: https://thanhphucplastic.vn/th....ung-nhua-ibc-1000-li
#thanhphucplastic #tanknhua1000l #thungnhua1000lit